Kategorie

Důležité odkazy / informace

  • DOPRAVA ZDARMA
  • Banner

  • Japonské katany, nože a meče...

Pokud budeme pátrat po důvodech toho proč obrovskou spoustu lidí po celém světě fascinuje japonská katana, tak jeden z hlavních důvodů bude určitě to, že se jedná bezesporu o nejkvalitnější chladnou zbraň, kterou lidstvo ve své historii bylo schopno vyrobit. Období, ve kterém se formovaly podmínky pro vznik této ojedinělé zbraně, lze chronologicky rozdělit takto:

OBDOBÍ STAROVĚKÝCH MEČŮ – DJOKÓTÓ

do roku 900  Meče z tohoto období měly většinou rovnou čepel a pocházely od korejských a čínských mečířů, případně od  začínajících mečířů japonských. Tepelná úprava čepelí nebyla ještě dokonalá a šlo  de facto o napodobeniny čínských mečů.

OBDOBÍ  STARÝCH  MEČŮ – KOTÓ

900 – 1530  V druhé polovině období Heian se zformovala třída samurajů, která používala jako hlavní zbraň meč. Protože se hodně válčilo na koních, používaly se často meče delší než 120 cm. Starší meče s rovnou čepelí brzy nahradily katany s typicky zakřivenou čepelí. Již na začátku tohoto období vyráběl mečíř Jasacuna z Hoki skvělé katany. Nejslavnější mečíři japonské historie pocházejí z tohoto období a to zejména v provinciích Bizen, Jamashiro, Jamato, Soshu a Minó. Obecný název těchto center výroby je Pět škol. Ty se lišily tradicí a výrobními postupy.

OBDOBÍ NOVÝCH MEČŮ – SHINTÓ

1530 – 1867  Po ukončení vleklých válek procházelo Japonsko obdobím relativní stability a klesala potřeba dlouhých mečů. Čepele se v této periodě zkracovaly na 60 – 90 cm. Spíše než na funkčnost, kladl se důraz na co nejefektnější  vzhled (rytiny různých motivů, dokonce i ve vzoru linie kalení). Nejvíc dochovaných katan je právě z tohoto období.

OBDOBÍ MODERNÍCH MEČŮ – SHIN-SHINTÓ

po roce 1868  Ediktem císaře Meidži bylo zakázáno nošení mečů všem kromě vojska a policie. Spolu s otevřením se Japonska světu došlo ke zrušení feudálního systému a s tím souvisel úpadek třídy samurajů. K částečné obrodě výroby katan došlo po roce 1926 a byly používány i při bojích druhé světové války.

STRUČNÁ HISTORIE JAPONSKA 

OBDOBÍ  STAROVĚKU

před rokem 650 n. l. Obecně se předpokládá vliv čínských a korejských mečířů. Tepelné zpracování nalezených mečů z tohoto období je na nižší úrovni a meče mají většinou přímou čepel. Pozemková reforma TAIKA z roku 645 n. l. ve svých důsledcích vedla ke vzniku třídy samurajů.

OBDOBÍ NARA

650 – 793 Rozmach budhismu, znovunastolení absolutistické moci císaře a budování státní armády. Z toho vyplývala potřeba většího množství zbraní, ale kvalitativní posun vyrobených mečů nebyl velký. Japonská legenda praví, že v roce 700 mečíř Amakuni vyrobil první skutečný samurajský meč.

OBDOBÍ  HEIAN

794 – 1191 Japonsku fakticky vládl celé století klan Fujiwara, který okolo roku 900 vystřídaly rody Minamoto a Taira. Japonsko v té době přestalo podléhat kulturnímu vlivu Číny, a to i ve výrobě mečů a vydalo se svou vlastní, specifickou cestou. Rychle se zlepšovala výroba katan a zejména v závěru období Heian byly vyráběny už velmi kvalitní katany. Nejznámější mečíř z tohoto období je Jasacuna z Hoki a je datován okolo roku 900.

OBDOBÍ  KAMAKURA

1192 – 1336  Rodem Minamoto byl v Kamakuře založen šogunát, kteý soustředil administrativní i soudní moc. V té době čelilo Japonsko dvakrát nájezdu Mongolů, které se podařilo odrazit, ale opět vzrostly požadavky na kvalitní meče. Mečířské dílny v provincii Sagami zdokonalili výrobu katan do té míry, že podle mnohých odborníků meče z tohoto období už nikdy nebyly kvalitativně překonány. Císaři Gódaigó se za pomoci klanu Ashikaga  podařlo svrhnout šogunát a obnovit císařství.

OBDOBÍ MUROMACHI

1337 – 1573  Rod Ashikaga zradil císaře a založil vlastní šogunát, císař Gódagó však uprchl a usadil se v provincii Nara. Japonsko tudíž mělo dva vládce a tento jev byl provázen velkou nestabilitou a množstvím konfliktů. Období  válek, nazývané Sengoku trvalo sto let a opět způsobilo kulminaci ve výrobě kvalitních samurajských mečů. Nádherně zdobené katany z tohoto období  vznikaly zejména ve sféře vlivu klanu Ashikaga.

OBDOBÍ  AZUCHI – MOMOJAMA

1574 – 1602 V tomto období dokázal císařský regent Tojotomi Hidejoshi sjednotit nestabilní Japonskou říši a podniknout dvě neúspěšná tažení do Koreje a Číny. Výroba mečů a vše co s ní souviselo prodělávala prudký růst.

OBDOBÍ EDÓ (TOKUGAWA)

1603 – 1867 Klan Tokugawa vládl Japonské říši 250 let. Byly vydány zákony určující postavení šlechticů, šogunů i samurajů ve společnosti. Byl posilován trend izolovat Japonsko od vnějších vlivů.

OBDOBÍ MEIDŽI

1868 – 1912  Císař Meidži  se za podpory klanu Sotozama  chopil vlády a stanovil jako hlavní město Tokio. Tento císař vydal nařízení zakazující nosit samurajský meč na veřejnosti s výjimkou vojska a policie.


Follow us on Facebook